Λογιστικές Υπηρεσίες

Το τµήµα λογιστικών υπηρεσιών της ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. στελεχώνεται από άτομα που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την οργάνωση και ολοκληρωμένη υποστήριξη των λογιστηρίων κάθε μορφής επιχείρησης.

  • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας.
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
  • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.
  • Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης.
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
  • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων.
  • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας.
  • Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου.
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια).
  • Οργάνωση σεμιναρίων επί λογιστικών – εργατικών – φορολογικών θεμάτων, για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού, που στελεχώνει το λογιστήριο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
JoomShaper