Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

ΙΔΙΩΤΕΣ

 • Ασφάλιση Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών
 • Προγράμματα Κύριας & Εξοχικής Κατοικίας, Κοινόχρηστων Χώρων & Διαχειριστών Πολυκατοικιών
 • Ασφάλισης Ζωής
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Προγράμματα Νοσηλευτικής Περίθαλψης
 • Συνταξιοδοτικά / Επενδυτικά Προγράμματα/Unit Linked
 • Νομική Προστασία
 • Επέκταση Εργοστασιακής Εγγύησης Οχημάτων και Αντικειμένων

Σημαντικό πλεονέκτημα συνεργασίας  είναι οι ειδικές κεντρικές συμφωνίες με τις Ασφαλιστικές εταιρείες που μας επιτρέπουν να σχεδιάσει συμβόλαια με ευνοϊκούς όρους για τους πελάτες.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Τα βασικότερα προϊόντα που απευθύνονται σε Εμπορικούς και Βιομηχανικούς πελάτες, είναι:

 • Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
 • Ασφάλιση Διαμεταφορέων
 • Ασφάλιση Παγίων κατά Πυρός
 • Ασφάλιση Παγίων κατά Παντός Κινδύνου
 • Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών και Απωλείας Κερδών
 • Ασφάλιση Χρηματοκιβωτίου
 • Ασφάλιση Μεταφοράς Χρημάτων
 • Ασφάλιση Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων
 • Ασφάλιση Πιστώσεων και Εγγυήσεων
 • Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
 • Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
 • Ασφάλιση Πλοίων και Σκαφών
 • Ασφάλιση Αεροσκαφών
 • Τεχνικές Ασφαλίσεις
 • Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων
 • Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών
 • Ασφάλιση Στόλου Αυτοκινήτου
 • Ομαδική Ασφάλιση Εργαζομένων
 • Επέκταση εργοστασιακής Εγγύησης οχημάτων και αντικειμένων κ.α. 

Έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε οποιοδήποτε προϊόν σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού.

JoomShaper